Telif Bildirimi ve Kitap Kaldırma İstekleri İçin
Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt)

Kategori: İslam Yazar: Şihabüddin Sühreverdi Yayınevi: Iber

Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt)

Tanıtım Bülteni
Hicrî dördüncü yüzyıldan itibaren İslâm coğrafyasının hemen tamamında yaygınlık kazanan tasavvuf düşüncesi ve sûfî yaşama biçimi, yine bu dönemde çeşitli eleştirilere hedef olmuştur. Bu bağlamda; sûfîliğin şeriata uygunluğunu göstermek, tasavvufun esas mâhiyetini ortaya koymak ve Resûlullah ile Ashâb-ı Kirâm’ın yolunu takip eden hakiki sûfîler ile eleştirilere hedef olan düşünce ve yaşama biçimlerini tefrik etmek gayesiyle büyük sûfîler tarafından çeşitli eserler telif edilmeye başlanmıştır.Sühreverdî’nin Sünnî tasavvuf anlayışını yaymak ve sistemleştirmek üzere telif ettiği ve en önemli eseri kabul edilen Avârifü’l-Maârif, bu çabanın ilk ve en etkili örneklerindendir. Sühreverdî’ye göre; yanlış yoldaki sûfî kisveliler, selefin yolunu bilmeyen kimselerin kalblerine sû-i zan tohumları ekmiş ve neredeyse “sûfîlerin işlerinin merasimden ibaret bulunduğu” görüşü yaygınlaşmıştır. Bu tür yanlış fikirlerin yayılması, sûfîlerin ve yollarının gereği gibi tanınmaması Avârif’in esas telif sebebidir. Sühreverdî, seyrüsülûk konusunda Ehl-i sünnet mutasavvıflarının görüşlerini bir araya getirmiş, bunları Kur’ân âyetleri ve hadîs rivâyetleriyle teyid etmiştir. Sühreverdî’nin bu büyük eseri yazıldığı dönemden itibâren tasavvuf ve tekke muhitleri ile dergâhlarda sistematik olarak okutulan bir ders kitabı hâline gelmiştir.Tasavvuf düşüncesi ve sûfîliğin İslâm tarihi boyunca eleştirilere konu olan yönlerinden arındırılması ve esas mâhiyetinin ortaya konulmasında öncü bir rol oynamış Avârifü’l-Maârif’i İrfan Gündüz ve Hasan Kâmil Yılmaz yayına hazırlamıştır.
Satıcı Kitap Adı Bağlantı
Trendyol Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) Satın Al
Kitapyurdu Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) Satın Al
D&R Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) Satın Al
Idefix Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) Satın Al
BKM Kitap Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) Satın Al
Hepsiburada Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) Satın Al
Nadir Kitap Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) Satın Al
N11 Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) Satın Al
Amazon Türkiye Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) Satın Al
Kitap Adı Format Boyut Bağlantı
Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) PDF 6.23 MB İndir
Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) EPUB 6.96 MB İndir
Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) MOBI 5.49 MB İndir
Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) ODF 5.86 MB İndir
Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) DJVU 7.32 MB İndir
Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) RAR 4.76 MB İndir
Avarifü’l-Maarif – Tasavvufun Esasları (3 Cilt) ZIP 4.39 MB İndir

Sponsorlu Kitaplar

Satıcı Kitap Adı Bağlantı
BKM Kitap Sessizlik Artık Sensizlik Satın Al
Kitapyurdu Yüreğin Yorgunluk Görmesin Satın Al

Benzer Kitaplar
Kitap Yorumları - (0 Yorum)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*