Telif Bildirimi ve Kitap Kaldırma İstekleri İçin
Feraiz  İslam Miras Hukuku

Kategori: İslam Yazar: Süleyman Taş Yayınevi: Nizamiye Akademi

Feraiz İslam Miras Hukuku

Tanıtım Bülteni
Kur’ân-ı Kerîm’de emredilen ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ashabına öğretilen ilimlerden biri de ferâiz ilmidir. Kur’ân-ı Kerîm’de emir ve yasaklar genelde mücmel olarak gelmekte, bu hükümlerin beyanı sünnet ile olmaktadır. Miras ile ilgili temel hisseleri ise Cenâb-ı Hakk’ın bizzat açıklamış olması miras hukukunun önemiyle ve içerisinde kul hakkı barındırmasıyla irtibatlandırılmıştır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ferâiz ilminin önemine dikkat çekmesi, onu “ilmin yarısı” olarak nitelemesi ve onu öğrenme ve başkalarına öğretmeyi emretmesi her dönemde âlimlerin bu ilme teveccühlerini celbetmiş, bu ilme özel bir konum atfetmişler ve birçok eser kaleme almışlardır. Bu eserlerden biri de Nizamiye Akademi Yayınları’ndan çıkan “Ferâiz İslam Miras Hukuku” adlı çalışmadır. Süleyman Taş tarafından kaleme alınan çalışmanın başında Ferâiz ilmin tanımı, değeri ve literatürü hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra mirasın rükünleri, manileri, vârislerin mertebeleri, hacb, avl ve red gibi nazarî bilgilerden bahsediliyor. Akabinde Ferâiz ilmindeki “kırk hal”i bol örneklerle açıklanırken, tashîh-i mesâil, münâsaha, zevi’l-erhâm ve muhârece gibi konularla ilgili örnekler veriliyor ve bu örnekler klasik ve çağdaş eserlerden kaynaklar gösterilerek açıklanıyor.
Kitap Adı Format Boyut Bağlantı
Feraiz İslam Miras Hukuku PDF 6.23 MB İndir
Feraiz İslam Miras Hukuku EPUB 6.96 MB İndir
Feraiz İslam Miras Hukuku MOBI 5.49 MB İndir
Feraiz İslam Miras Hukuku ODF 5.86 MB İndir
Feraiz İslam Miras Hukuku DJVU 7.32 MB İndir
Feraiz İslam Miras Hukuku RAR 4.76 MB İndir
Feraiz İslam Miras Hukuku ZIP 4.39 MB İndir

Sponsorlu Kitaplar

Satıcı Kitap Adı Bağlantı
BKM Kitap Sessizlik Artık Sensizlik Satın Al
Kitapyurdu Yüreğin Yorgunluk Görmesin Satın Al

Benzer Kitaplar
Kitap Yorumları - (0 Yorum)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*