Telif Bildirimi ve Kitap Kaldırma İstekleri İçin
er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz

Kategori: Edebiyat Yazar: Abdülkahir el-Cürcani Yayınevi: Fecr Yayınevi

er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz

Tanıtım Bülteni
Elinizdeki bu çalışma, İ‘câzü’l-Kur’ân hakkında kaleme alınmış bir risalenin tahlilini içermesinin yanı sıra klasik eserlere dair günümüzde giderek artan çalışmalar içinde kendine yer bulmak, metinlere nüfuz etmek ve tekrar içermeyen etkili çalışmalara imza atmak isteyenlere eleştiri ve sorgulamanın merkeze alındığı bir metot sunmaktadır. Tezevvuk metodu olarak isimlendirilen bu metot, zevkiselim ve dilin inceliklerine vukufiyeti zaruri görmekte; araştırmacının gayretine bağlı olarak metinlerin tadılarak etraflıca okunmasına imkân sağlamaktadır. Araştırmacının tekrara düşmesinin önüne geçen tezevvuk metodu çerçevesinde klasik dönem eserlerinin kapsamlı bir şekilde şerhini hedefleyen Tezevvuk Okumaları Serisi’nin ilk halkasını oluşturan bu çalışma, sonraki çalışmalara zemin hazırlaması itibarıyla başlangıç niteliğindedir. Dolayısıyla çalışmadaki sorgulama, çıkarsama, kurgulama, tahlil, düşünce, öneri, eleştiri, itiraz ve kabullerin temel ve nihai hedefi, klasik dönem eserlerinin nicelik ve nitelik yönüyle etkin bir şekilde çalışılmasına tarafımızdan bir nebze de olsa katkıda bulunmak, derinlikli ve bütüncül bir ruhu haiz araştırmacı kimliğini -ilmî usul ve esaslara bağlı kalınarak- faal biçimde ön plana çıkarmayı hedefleyen bir araştırma metodolojisi için paradigma oluşturmaktır. Bu hedefin bir parçası olarak çalışmada cedel ve münazara üslubu benimsenmiş; bunun yanında metin ile müellifin zihin dünyası arasındaki irtibat, tezevvuk metodu çerçevesinde saptanmaya çalışılmıştır. Böylece çalışmada mevcut tahliller aracılığıyla klasik dönemde kaleme alınmış bir eserin mahzâ okunması ve nakledilmesi yerine tezevvuk metodunun zorunlu kıldığı eleştirel ve sorgulayıcı bir üslupla incelenmesinin kazanımları üzerinde durulmuştur.
Satıcı Kitap Adı Bağlantı
Trendyol er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz Satın Al
Kitapyurdu er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz Satın Al
D&R er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz Satın Al
Idefix er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz Satın Al
BKM Kitap er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz Satın Al
Hepsiburada er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz Satın Al
Nadir Kitap er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz Satın Al
N11 er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz Satın Al
Amazon Türkiye er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz Satın Al
Kitap Adı Format Boyut Bağlantı
er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz PDF 6.23 MB İndir
er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz EPUB 6.96 MB İndir
er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz MOBI 5.49 MB İndir
er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz ODF 5.86 MB İndir
er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz DJVU 7.32 MB İndir
er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz RAR 4.76 MB İndir
er-Risaletüş-Şafiye fil-İcaz ZIP 4.39 MB İndir

Sponsorlu Kitaplar

Satıcı Kitap Adı Bağlantı
BKM Kitap Sessizlik Artık Sensizlik Satın Al
Kitapyurdu Yüreğin Yorgunluk Görmesin Satın Al

Benzer Kitaplar
Kitap Yorumları - (2 Yorum)


İsmail hocam, bu çalışmasında Abdülkâhir Cürcani, Zemahşerî ve Tahir b. Âşûr’un tahlildeki metotlarını iyi yakalayarak metne uygulamış. Kitap, “Klasik metin tahlili nasıl yapılır?” sorusuna güzel bir cevap.


Ayrıntılı, yer yer beyni yakan çözümlemeler. Dil felsefesi, metin tahlili ve i’câz konularında çalışanlara tavsiye ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*