Telif Bildirimi ve Kitap Kaldırma İstekleri İçin
Tedbirat-ı İlahiyye

Kategori: İslam Yazar: Muhyiddin İbn Arabi Yayınevi: Iz Yayıncılık

Tedbirat-ı İlahiyye

  • çevirmen: Ahmed Avni Konuk
  • Yayın Tarihi: 23.05.2018
  • ISBN: 9789753550123
  • Dil: TÜRKÇE
  • Sayfa Sayısı: 574
  • Cilt Tipi: Ciltli
  • Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
  • Boyut: 16.5 x 24.5 cm
  • Diger Ozellik: Lüks cilt,
Tanıtım Bülteni
Osmanlı medeniyeti genelde tasavvufi ve irfani bir hususiyet arzeder. Davud Kayseri, Molla Fenari ve İbn Kemal gibi şahsiyetlerin bu tasavvuf ve irfan çehresini çizerken ilham kaynakları büyük ölçüde İbn Arabi ve Mevlana olmuştur. Bu çehrenin ortaya daha belirgin şekilde çıkması için yapılan çalışmalar yoğunlaştıkça, özellikle İbn Arabi'nin Osmanlı medeniyetindeki tesirleri daha iyi anlaşılacaktır. Et-Tedbiratu'l-İlahiyye, İbn Arabi'nin tefekkür dünyasını tanımamıza elveren bir tasavvuf klasiğidir. Şeyh-i Ekber bu eserinde Aristo'ya nisbet edilen "Sırru'l-esrar" adlı felsefi siyasetnameyi tasavvufi karakteri gerekse kültürel özümlemenin metodu hakkında ilgi çekici bir misal sunmuştur. Eseri A. Avni Konuk Bey'in tercüme ve şerhiyle okuyacaksınız. Merhumun Türkçe'sini aynen muhafaza ederek günümüz harfleriyle yayına hazırlayan Prof.Dr. Mustafa Tahralı butitiz çalışmasıyla tasavvuf literatürüne çok önemli bir katkıda bulunuyor; esere yazdığı giriş, eklediği lügat ve indeks ile metni modern insan için daha da ulaşılabilir kılıyor.
Kitap Adı Format Boyut Bağlantı
Tedbirat-ı İlahiyye PDF 23.82 MB İndir
Tedbirat-ı İlahiyye EPUB 26.63 MB İndir
Tedbirat-ı İlahiyye MOBI 21.02 MB İndir
Tedbirat-ı İlahiyye ODF 22.42 MB İndir
Tedbirat-ı İlahiyye DJVU 28.03 MB İndir
Tedbirat-ı İlahiyye RAR 18.22 MB İndir
Tedbirat-ı İlahiyye ZIP 16.82 MB İndir

Sponsorlu Kitaplar

Satıcı Kitap Adı Bağlantı
BKM Kitap Sessizlik Artık Sensizlik Satın Al
Kitapyurdu Yüreğin Yorgunluk Görmesin Satın Al

Benzer Kitaplar
Kitap Yorumları - (5 Yorum)


Derin manalar içermekte ve tefekküre sevk edici bir anlatım.


Her sayfası üzerinde düşüne düşüne okunacak değerli bir çalışma.


Yönetim üzerine büyük sufi ve veli Ibni Arabi nin tasavvufi yorumu.


İbn Arabinin İnsan Memleketinin Islâhı Hakkında İlâhi Tedbirler adındaki bu kitabı, bizzat kendi ifâdesine göre, hikemî ve tasavvufî olmak üzere karışık bir üslûp ve beyan ile, hem avâm hem de havasın istifadesi düşünülerek kaleme alınmış, havas için birçok işaretler ve avam için açık bir yol gösterilmiş, tasavvufun özü dile getirilmiş ve böylece salik ve vâsıfların faydalanacağı pekçok şeye temas edilmiştir. Mâlik (efendi, devlet başkanı, idareci) ve memluk (idare olunan, kul) durumunda olan kimselerin istifâdesine sunulmuştur. Mesnevi ve Fususul Hikemin şârıhi olan Ahmed Avni Konuk bu kitabı paragraflar halinde tercüme etmiştir. Tercüme birçok yerde kırık mana denilen üslûp ile yapıldığı için cümleler bâzen hiç anlaşılmamaktadır, Zâten İbn Arabinin veciz îfâdesı de kelimesi kelimesine tercümeye imkân vermemektedir. Daha fazla okuyucunun, daha çok İbn Arabi eserleri ile buluşması arzusuyla en kısa sürede bu eserin günümüz Türkçesiylede basılmasını dilerim


Arkadaşım için aldım ama ben de alacağım çok değerli bir kitap

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

*

*